գեղեցիկ

գեղեցիկ

Dasnabedian 1995: 425

Գրիգ. նար. կուս. 1995 1995 11,6
beau

freq: 1


Բառարան հայերեն (դասական) - ֆրանսիացի (Glossaire arménien (classique)-français). 2013.

Regardez d'autres dictionnaires:

 • ԳԵՂԵՑԻԿ — (ցկի, կաց.) NBH 1 0536 Chronological Sequence: Early classical, 5c, 6c, 7c, 8c, 12c ա. καλός, λή, λόν pulcher, chra, chrum; formosus, καλλίον, κάλλιστος pulchrior, pulcherrimus, ὠραῖος tempestivus, speciosus, decorus, venustus Գեղաւոր. գեղանի.… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ԲԱՐԵԿԱՐԳՈՒԹԻՒՆ — ( ) NBH 1 450 Chronological Sequence: 6c, 8c, 10c, 12c գ. εὑταξία ordo, ordinatio, modestia Բարւոք կարգաւորութիւն. բարեձեւութիւն. կարգ բարի եւ գովելի. գեղեցիկ կարգ. աղէկ կարգ կանոն. ... *Հետեւեալ լինի ողջախոհութեան՝ բարեկարգութիւն, պարկեշտութիւն …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ԳԵՂԵՑԿԱԳՈՅՆ — (գունի, ից.) NBH 1 0536 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 6c, 7c, 12c ա. καλλίων, ίον, κάλλιστος pulchrior, melior , ius, εὑπρεπέστερος decentior եւն. Առաւել կամ տիրապէս գեղեցիկ. լաւ. լաւագոյն. բարեվայելչագոյն.… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ԳԵՂԵՑԿԱՁԻ — (ոյ.) NBH 1 0537 Chronological Sequence: 6c ա. κάλλιππος, εὕιππος bonum vel praestantem equum habens, et equitandi peritus Ունօղ զձի գեղեցիկ. քաջաձի. քաջ հեծեալ. *Ներ գեղեցկաձիոջդ ձիդ ոչինչ ըստ ինքեան նշանակէ, որպէս ներ բանին՝ գեղեցիկ ձի. *Քանզի… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ԳԵՂԱՊԱՆԾ — ( ) NBH 1 0535 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 10c ա. ԳԵՂԱՊԱՆԾ որ գրի եւ ԳԵՂԱՊԱՆՁ. Գեղեցիկ եւ պանծալի գեղով. չքնաղ. գեղաղէշ. *Պոռնիկ գեղապանծ. Նաւում. ՟Գ. 4. յն. καλή καὶ ἑπίχαρις գեղեցիկ եւ հաճոյական: *Գեղապանծ հարսն, կամ… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ԳԵՂԱՊԱՐԵՄ — (եցի.) NBH 1 0535 Chronological Sequence: Unknown date, 6c, 8c, 12c, 13c ն. եւ չ. χοραγέω, χοραγέομαι chorum duco, et in quocunque genere abundo, praeditus sum aliqua facultate Գեղեցիկ պարու հրճուիլ եւ նուագել. *Գեղապարեսցես ընդ երջանիկ պարս:… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ԳԵՂԵՑԿԱԳՈՐԾ — (ի, աց կամ ից.) NBH 1 0536 Chronological Sequence: Unknown date, 8c ա. καλλοποιός pulchrificus Գեղեցիկ գործօղ. գեղեցկացուցիչ. *Աներեւոյթ եւ գեղեցկագործ վայելչութիւնն: Լուսատեսակ գեղեցկագործ բարեզարդութիւնն: Գեղեցկագործի եւ իշխանականին… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ԳԵՂԵՑԿԱԳՈՐԾՈՒԹԻՒՆ — ( ) NBH 1 0537 Chronological Sequence: Early classical գ. Գեղեցիկ գործելն. եւ Գործ գեղեցիկ. *Զի՞նչ գեղեցկագոյն քան զսիրամարգ. զոր առ ʼի ցուցանելոյ զգեղեցկագործութիւն՝ արար. Եզնիկ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ԳԵՂԵՑԿԱԳՈՒՆՈՒԹԻՒՆ — ( ) NBH 1 0537 Chronological Sequence: Unknown date, 6c, 8c, 10c, 12c գ. εὕχροια bonus color, coloris venustas, elegantia Ունելն զգոյն գեղեցիկ. եւ Գոյն գեղեցիկ. *Գեղեցկագունութիւն ծաղկանց, ոսկւոյ եւ արծաթոյ, կամ աչաց, դիմաց, պատկերի, տնկոց… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ԳԵՂԵՑԿԱԽԱՅՏՈՒՑ — ( ) NBH 1 0537 Chronological Sequence: 8c ա. Ոյր խայտուցք են գեղեցիկ. գեղեցիկ խատուտիկ. ... *Ինձք գեղեցկախայտուցք. Խոր …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ԳԵՂԵՑԿԱԿԱԶՄՈՒԹԻՒՆ — ( ) NBH 1 0537 Chronological Sequence: Unknown date, 13c գ. Գեղեցիկ կազմութիւն. ճարտար յօրինուած, կերտուած. գեղեցիկ շէնք, աղուոր ստեղծուած. *Հայել ʼի բոյսս, ʼի տունկս, ʼի մարդոյն գեղեցկակազմութիւն. Գր. հր.: *Քաղաք բազմաժողով էր մարդկային… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.